Digitální ústava aneb umožněte občanům komunikovat elektronicky

V lednu vešel v platnost zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Tzv. digitální ústava zajistí občanům právo komunikovat s úřady elektronicky, odpadne povinnost dokládat papírové dokumenty. Výjimkou zůstanou agendy, které přes internet vyřídit nelze, např. vyzvednutí řidičského průkazu. Zákonem rovněž došlo ke změně řady dalších právních předpisů, mezi nimi např. správního řádu nebo zákona o svobodném přístupu informací. Účinnost zákona je stanovena rozdílně pro jednotlivá ustanovení, z nichž některá již účinnosti nabyla, a u dalších je stanovena až na 1. 2. 2022.

Pomocí našeho řešení, elektronických formulářů e-forms, mohou úřady naplňovat principy a povinnosti z digitální ústavy.

Zpět na novinky