Opatření QCM k minimalizaci dopadů virové epidemie

Společnost QCM, leader elektronizace veřejných zakázek v ČR, zavádí preventivní opatření ke snižování rizika přenosu virových onemocnění. S cílem dlouhodobě zachovat špičkovou úroveň služeb pro zákazníky i širokou veřejnost posílá své zaměstnance pracovat z domu.

Vzhledem k rostoucímu riziku šíření virové epidemie jsme v QCM přistoupili k preventivnímu opatření a budeme maximálně využívat možností práce z domu. Cílem je minimalizovat možnost přenosu infekce nejen v kancelářích firmy, ale i během cest hromadnou dopravou. Snažíme se zodpovědně přistoupit k existujícím hrozbám, zachovat přitom stávající vysokou úroveň služeb, a proto zavádíme s okamžitou platností následující opatření:

  • V  maximálním rozsahu zavádíme práci našich lidí z domu při zachování plné úrovně poskytovaných služeb.
  • Posuneme všechna plánovaná březnová školení na vhodnější termín. O dubnových termínech rozhodneme dle vývoje situace.
  • Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou máme za správnou funkci více jak 10 tisíc profilů zadavatele, které QCM spravuje. Veškeré služby budeme poskytovat v plném rozsahu bez omezení.

Pro kontaktování technické podpory prosím primárně využívejte emailovou komunikaci podpora@qcm.cz. Adresa je nepřetržitě monitorována, pracovníci podpory odbavují požadavky zcela v souladu s podmínkami poskytování služeb a příslušnými smlouvami.

Velmi se omlouváme, pokud by došlo k nějakým prodlevám při řešení požadavků zákazníků. Maximálně se snažíme minimalizovat dopad tohoto opatření na naše zákazníky a poskytované služby.

Přejeme všem pevné zdraví.

Zpět na novinky