Ceník
Webová podatelnaElektronické formuláře Formuláře s napojením na agendové systémy úřadu
BEZPLATNĚ 500 Kč měsíčně nebo
5.000 Kč ročně,vč. DPH
Podle požadavků na přizpůsobení

Funkce

Elektronický podpis
Přikládání příloh
Odeslání podání na registrovanou podatelnu
Potvrzení o přijetí podávajícímu dle §4 odst. 8 vyhlášky č. 283/2014 Sb.
Podání z portálu Formuláře úřadů
Podání dostupné přes webový odkaz
Vložení formulářů do webu organizace
Volitelné formuláře pro zveřejnění
Zákaznická podpora
+ telefonicky

+ telefonicky
Variabilní symbol pro platby
Automatické číselné řady
Možnost napojení na kmenová data organizace
Vytěžování dat formuláře pro zpracování agendovými systémy
Napojení na Portál občana
Oveřování občanů pomocí eIdentita.cz
Počet formulářů 110Podle požadavků

Formuláře

Webová podatelna - autorizované podání na úřad
Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity
+ variabilní symbol
Přiznání místního poplatku z užívání veřejného prostranství
+ variabilní symbol
Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.
Přiznání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

+ variabilní symbol
Poplatek za psa
+ variabilní symbol
Žádost – pořádání sportovní nebo kulturní akce
Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lese
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, fyzické osoby
Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí
Přihlásit seKoupitNa dotaz