Formuláře úřadů - eShop
Vyberte si a objednejte variantu formulářů pro Váš úřad. Pro jednoduchou službu Webové podatelny ZDARMA stačí jen registrace.
Webová podatelna
Zdarma

 • Formulář Webová podatelna - autorizované podání na úřad
 • Funkce
 • Elektronický podpis
 • Přikládání příloh
 • Odeslání podání na registrovanou podatelnu
 • Potvrzení o přijetí podávajícímu
 • Podání z portálu Formuláře úřadů
 • Podání dostupné přes webový odkaz
 • Vložení formulářů do webu organizace
 • Zákaznická podpora eMailem
Přihlásit se
Elektronické formuláře
500Kč měsíčně (vč.DPH)

 • Jako Webová podatelna a navíc
 • Volitelné formuláře pro zveřejnění
 • Zákaznická podpora telefonicky
 • 10 formulářů:
 • Webová podatelna - autorizované podání na úřad
 • Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity
 • Přiznání místního poplatku z užívání veřejného prostranství
 • Žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.
 • Poplatek za psa
 • Více
 • Přiznání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Žádost – pořádání sportovní nebo kulturní akce
 • Oznámení o konání organizované nebo hromadné akce v lese
 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, fyzické osoby
 • Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí
Přihlásit se
Formuláře s napojením na agendové systémy úřadu
Podle úprav

 • Jako Elektronické formuláře a navíc
 • Platební brána
 • Variabilní symbol pro platby
 • Automatické číselné řady
 • Možnost napojení na kmenová data organizace
 • Vytěžování dat formuláře pro zpracování agendovými systémy
 • Napojení na Portál občana
 • Oveřování občanů pomocí eIdentita.cz
 • Libovolné formuláře podle požadavků
Na dotaz