Jaké elektronické formuláře jsou vám k dispozici?

Nový portál formuláře úřadu nabízí městským a obecním úřadům elektronické formuláře e-forms, čímž umožňuje jim a jejich občanům bezpečnou online komunikaci v období pandemie.

Jaké elektronické formuláře jsou k dispozici?

  • Obecní podání – podatelna
  • Oznámení o konání organizované nebo hromadné sportovní akce v lese
  • Přiznání k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  • Přiznání k místnímu poplatku za psa
  • Přiznání místního poplatku z ubytovací kapacity
  • Přiznání místního poplatku z užívání veřejného prostranství
  • Žádost o poskytnutí informace
  • Žádost o povolení ke kácení dřevin
  • Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro pořádání sportovní nebo kulturně společenské akce
  • Žádost o souhrnné stanovisko odboru životního prostředí
Zpět na novinky