Používání v praxi úřadu

„Formuláře obcí“ QCM pomáhají řešit doposud omezenou možnost elektronické komunikace s úřady a berou si za cíl pro úřady udělat naprosto jednoduché řešení bez potřeby jakékoli implementace. Mnoho obcí a měst mají totiž doposud wordovou nebo PDF variantu formulářů s předpokladem, že si je občané vytisknou doma a podepíší, následně podají na podatelně úřadu nebo odešlou běžnou poštou.

„Formuláře obcí“ QCM ve zkratce  umožňují:

  • rychlé vyplnění podání,
  • v náležité struktuře,
  • přímo na webu obce,
  • včetně přikládání příloh a souvisejících dokumentů,
  • jednoduché odeslání na úřad
  • doručení potvrzení o podání
  • obec obdrží informaci o podání na svou podatelnu i s odkazem na podání.

 

Pokud podávající nemá elektronický podpis, což je třeba ve většině případů předpokládat, musí se dostavit do 5 dní na úřad a potvrdit podání. Ovšem s tím, že většina informací je už zadána elektronicky a na úřadě dojde k potvrzení a případnému doplnění nebo upřesnění.
U některých podání postačí i odeslání bez podpisu – zejména například tam, kde se jedná o platbu, protože stejně obec musí zareagovat výpočtem ceny, přidělením variabilního symbolu nebo obecně potvrzením o provedení správního úkonu.
Tam, kde je podpis nutný ale platí samozřejmě pro občana povinnost dostavit se do 5ti dnů od odeslání podání.

 

Integrace s ISDS a NIA je připravena. Napojení na ISDS je spíše orientované na právnické osoby nebo na ty podnikatele, kteří mají povinnost datovou schránku vlastnit. Vetší použití elektronické komunikace se dá očekávat po rozšíření elektronické identity zapojením poskytovatelů bankovních služeb díky projektu SONIA (od 1.1.2021).

Zpět na novinky