Na úřadě Vaše elektronické podání­ pomůže dokončit úředník. Můžete zaplatit pří­padné poplatky.
  • Vyplňte registrační formulář.
  • Mailová adresa je důležitá - na ni Vám budou přicházet podání od občanů. Volte proto nejlépe mailovou adresu Vaší podatelny.
  • Přihlašovací jméno je důležité - pomocí něj se identifikují formuláře Vašeho úřadu. Například pokud zvolíte ‚krasnaobec‘, formuláře budou dostupné na adrese https://pvu.e-forms.cz/fou-krasnaobec
  • Povinné položky jako adresa, IČ atd., se budou zobrazovat v záhlaví formulářů a budou součástí podání.
Přihlašovací údaje
(Může obsahovat pouze malá písmena, číslice a pomlčku. Minimálně 5 znaků) Pod tímto identifikátorem budou dostupné stránky obce jako /fou-nazevobcebezmezer
Informace o úřadu
Email podatelny Vašeho úřadu. Sem budou zasílána podání a komunikace o službě.
IČ úřadu
Název Vašeho úřadu, bude zobrazen v záhlaví formulářů, v potvrzovacím emailu pro občana a v podání.
Ulice adresy úřadu. Bude zobrazena v záhlaví formulářů, v potvrzovacím emailu pro občana a v podání.
Poštovní směrovací číslo
Format: http://...
Souhlas s Provozními a obchodními podmínkami
Pro používání služby musí žadatel, dále jen „Úřad“, nastavit správně emailovou adresu podatelny, kam budou zasílána podání. Bez nastavené a ověřené emailové adresy podatelny nelze podání odeslat. Společnost QCM, s.r.o. , dále jen „Poskytovatel“, neručí za nesprávné nebo nevhodné použití služby Úřadu, mimo jiné za nesprávné vyplnění registračních údajů, zadání mailové adresy podatelny nebo nevhodné využití elektronických formulářů veřejností. Poskytovatel neručí za doručení podání na emailovou adresu podatelny Úřadu, protože se jedná o technickou službu, která je výlučně ve správě Úřadu a nelze tak garantovat dostupnost této služby. Poskytovatel neručí za doručení emailového potvrzení o odeslání podání podávajícímu subjektu. Úřad souhlasí po provedení registrace se zpřístupněním sady elektronických formulářů veřejnosti.